ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีแก๊สชนิดต่างๆอยู่รอบตัว อากาศที่มนุษย์ใช้หายใจประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ รวมถึง Oxygen และ Nitrogen, Natural Gas (Methane) ถูกนำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ไอเสียของรถยนต์ก่อให้เกิดแก๊สเช่นกัน


Gas Detection System

แก็สบางชนิดเบากว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ หรือลอยฟุ้งอยู่ตำแหน่งเดียวกับอากาศ จุดติดตั้ง Gas Detector จึงมีความสำคัญในการตรวจจับแก๊สแต่ละชนิด แก็สอาจจะมีสี ไม่มีสี มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น และอาจเป็นอันตรายที่คืบคลานสู่ร่างกายมนุษย์ได้ Gas Detector จึงเป็นตัวตรวจจับแก๊สที่สำคัญ ทำให้มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยจากแก็สต่างๆ

ทำไม Gas Detector จึงมีความสำคัญ

  • เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personnel Protection)
  • เต้องติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (Maintain Legal Compliance)
  • เเก็บข้อมูล หลักฐานได้
  • เปกป้องสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ เช่น อุโมงค์ ตึกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า
  • เปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • เควบคุมกระบวนการผลิต
  • เเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • เทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสถานที่ที่เราจะเข้าไปนั้น ปลอดภัย เช่น ตรวจสอบแก๊สก่อนเข้าที่อับอากาศ ว่ามีแก๊สพิษหรือ O2 เพียงพอ ปลอดภัยหรือไม่

แก๊สพิษอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มาก ตามปริมาณสารพิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ในขณะที่แก๊สประเภท Flammable นั้น ปริมาณหนึ่งๆประกอบกับปริมาณ O2 ที่เหมาะสม สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ ดังนั้น Gas Detector จึงมีส่วนสำคัญด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล และอาคาร โรงงาน