SPM Single Point Monitor

SPM Single Point Monitor
SPM Single Point Monitor

ระบบตรวจจับแก๊สพิษ (toxic gas) ที่มีการตอบสนองในการตรวจจับแก็สที่ “ไวมาก” ด้วยเทคโนโลยี Chemcassette tape-based Technology สามารถตรวจจับแก๊สได้ต่ำมาก ในระดับ “ppb” ของแก๊สพิษ สามารถบันทึกแก๊สที่ตรวจพบเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

Fast response device that detects down to the ppb of toxic gases and provides physical evidence of a gas event.

SPM Single Point Monitor เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สมีความไวสูงในการตรวจจับแก๊สพิษที่เป็นอันตราย(Toxic gas) สามารถตรวจจับแก๊สพิษได้แม้มีปริมาณ ppb ที่ต่ำมาก และบันทึกค่าลงบนเทปไว้เป็นหลักฐานได้.

Features & Benefits

  • Specific to target gas only
  • Minimum maintenance with no physical calibration
  • Customized for harsh industrial environments

Quick Specs

  • Detection technique: Chemcassette® Detection System
  • Response time: As fast as 10 seconds
  • Dimensions: 12” (h) x 12” (w) x 7” (d) (30.5 x 30.5 x 17.8 cm)